Chính sách hủy/hoàn trả dịch vụ

  1. Xác nhận đơn hàng:Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán đơn hàng trên trang web http://ramadasuiteshalongbay.com, Khách hàng sẽ nhận được email xác nhận về thông tin đơn hàng.
  2. Chính sách Hủy/ Hoàn trả Dịch vụ 
  • 2.1 Hủy phòng từ phía khách hàng

Trước thời gian quy định thanh toán và theo quy định hoàn hủy của từng đặt phòng đã xác nhận qua email, Quý khách hàng hoàn toàn có quyền hủy bỏ đặt phòng và không bị tính phí.

– Sau khi khách hàng đã tiến hành đặt cọc/thanh toán, việc hoàn/hủy phòng sẽ tuân theo quy định hoàn/hủy của từng đặt phòng đã xác nhận qua email.

– Trừ các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hoặc các tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe/dự định của khách hàng không thể đến nhận phòng và có xác nhận của cơ quan chức năng, Khách sạn có thể linh động hỗ trợ khách hàng tùy từng trường hợp.

  • 2.2 Hủy phòng từ phía khách sạn 

Khách sạn không nhận được đặt cọc/thanh toán theo đúng thời hạn đã xác nhận trong đặt phòng với Quý khách và có liên hệ với Quý khách để xác nhận hủy bỏ đặt phòng. Tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ không hoàn trả lại cho khách hàng.

– Các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, dịch bệnh, bạo loạn, các vấn đề khác khiến khách sạn bắt buộc phải đóng cửa hoạt động. Trong trường hợp này, khách sạn sẽ hoàn trả lại khách hàng số tiền đã thanh toán.